Studiecirkelmaterial för autister

AutistOrd är ett Arvsfondsprojekt som ska skapa studiecirkelmaterial för personer med autism kring självbiografiskt skrivande…
Vill du delta?
Cirklarna kommer att hållas online, så det spelar ingen roll var du bor. Även du som inte har en formell autismdiagnos är välkommen att delta!
Dina ord är dina

Självbiografiskt skrivande för autister

Att skriva självbiografiskt är att utgå från sina egna upplevelser. Det kan vara allt från att skriva ner sitt livs historia till att skapa seriestrippar, dikter eller fiction med inspiration från sitt eget liv.

Är du bra på att skriva? Eller kanske dålig? Har du skrivit spaltmeter eller inte ens kommit igång? Det spelar ingen roll, bara du vill utveckla ditt skrivande!

Vi på AutistOrd har dock några grundprinciper som vi inte tummar på:
  • Dina ord duger. Du får berätta på ditt sätt, och själv bestämma om du vill ha kritik eller inte.
  • Din upplevelse är din, oavsett hur nån annan upplevde samma situation eller något liknande.
  • Din text är din. Du bestämmer vem som får läsa, tycka till, korrläsa eller ändra i din text.
Till oss är du välkommen som du är, oavsett vad eller hur du skriver, oavsett om du vill att andra ska läsa dina texter eller ej och oavsett om du vill ha feedback eller inte.
Sök