Att komma på ett namn!

Att komma på ett namn!

2023-08-02

Medan Tina och jag fortfarande väntade på att få veta om projektet skulle bli beviljat eller inte spånade vi på namn.

Ett gäng med förslag dök upp i våra tankar. Autismskrivarna, Skriva om, Omskriva, AutismPenna, Autismord med flera. Jag presenterade tanken om Autismord för Tina. Fick ”jag läser autis-mord” tillbaka. Kanske inte jättebra 😉

Rätt som det var pratade jag med en god vän som har autism om detta. Helst plötsligt kläcker hon ur sig Autistord.

Så blev det! AutistOrd beskriver precis det vi ska arbeta med i projektet. Autister och ord!

Ett bra namn för en hemsida är oerhört viktigt, det ska vara lätt att komma ihåg och samtidigt beskriva vad vi gör.

/Anna Paulsen

Inga kommentarer än
Sök